Home » Informații » Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de pretransfer consimțit – sesiunea 2022