Home » Oferta educațională

Oferta educațională

Nr.  1050  din 01.09.2022

Oferta educațională 

An școlar 2022-2023

Școala  Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți școlarizează copii, cu vârsta între 3 și 14 ani, pentru :

 • învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare
 • învățământ primar : clasa pregătitoare și clasele I-IV, învățământ tradițional și step by step 11 clase
 • învățământ gimnazial: clasele V-VIII, 9 clase

Pentru anul școlar 2022-2023, conform planului de școlarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație, oferta de școlarizare pentru clasele de început este:

 • 1 grupă mică la grădinița cu program normal, cu 25 de locuri
 • 3 clase pregătitoare
 • 2 clase a V-a

De asemenea, pentru anul școlar 2022-2023, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu școlar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer școlar, conform informațiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.

Oferta curriculară

Oferta curriculară  urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților, prin:

 • existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare
 • programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor (detalii aici)
 • aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ
 • pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade
 • desfășurarea unor activități extra-curriculare atractive

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” are o ofertă educațională diversificată și de calitate care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

O gamă largă de activități școlare și extrașcolare pot valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea lui ca personalitate echilibrată și armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă și polivalentă.