Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Motiv de bucurie (2)

În baza Acreditării Erasmus+, școala noastră a obținut o nouă finanțare în valoare de 15.436 EUR pentru a participa la stagii de formare în domeniul educației școlare prin programul Erasmus+, în anul școlar 2024-2025.🎉😊
https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2024/KA%201/3%20iunie_KA121%20SCH%20aprobate%20-%20site.pdf

 

Motiv de bucurie

Prin programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, Erasmus+ , se oferă unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate având la dispoziție un buget de 26 miliarde de Euro. Acesta se adresează elevilor, studenților, cadrelor didactice, oferind oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.

Primul pas pe care echipa de proiect al Școlii ,,Regina Elisabeta” Rădăuți l-a făcut pe parcursul acestui an școlar a fost depunerea proiectului pentru obținerea acreditării Erasmus în domeniul educației școlare, propunere ce a avut termen limită 19 octombrie 2022.

În scrierea proiectului pentru obținerea acreditării Erasmus+ s-a pornit de la o analiză reală a necesităților școlii, ale elevilor, dar și a nevoii de perfecționare a cadrelor didactice, nu numai prin intermediul cursurilor de formare urmate la nivel local, județean sau național, impunându-se și nevoia schimbului de experiență și a formării la nivel internațional.

Acreditarea Erasmus este un instrument pentru acele organizații care se ocupă de educație, disponibile pentru schimburi și cooperare la nivel european. Acordarea acesteia confirmă faptul că solicitantul a elaborat un Plan Erasmus de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația pentru perioada 2021-2027.

După obținerea acreditării, urmând instrucțiunile primite de experții departamentului proiecte de mobilitate din cadrul A.N.P.C.D.E.F.P, coordonatorul Comisiei de programe europene din școală a depus în luna februarie un proiect pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune: KA121 SCH.

Rezultatele selecției afișate la:

https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2023/Rezultate%20selectie/Rezultate%20site%20KA121_SCH.pdf au confirmat că Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” din Rădăuți  a obținut o finanțare în valoare de 17.100 Euro pentru anul școlar 2023-2024 în vederea participării cadrelor didactice la stagii de formare la nivel internațional.

 

Director: prof. Telișcă Maria

Coordonator proiect: Berbeneciuc Nicoleta

Școala de vară 2023

Anunț ocupare post temporar vacant – bibliotecar

Detalii aici

Înscriere clasa pregătitoare Step by step 2023-2024

A fost afișată lista elevilor admiși în clasa pregătitoare Step by step 2023-2024

Detalii aici

Săptămâna verde – 27-31 martie 2023

Detalii aici

Târgul de toamnă – 16 octombrie 2022

Detalii aici …

ORAR GIMNAZIAL 2022-2023

ORAR GIMNAZIAL 2022-2023

Înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023

Informații detaliate aici

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de pretransfer consimțit – sesiunea 2022

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de pretransfer consimțit – sesiunea 2022